Regulamin Speed Taxi Gdynia

搂 1

DEFINICJE, POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Przez u偶yte w regulaminie okre艣lenia nale偶y rozumie膰:
  • Regulamin 鈥 niniejszy regulamin oraz definicje w nim zawarte,
  • STGMF/Przewo藕nik/Dyspozytor (u偶ywane zamiennie) 鈥 Speed Taxi Gdynia Marcin Fig贸rniak adres ul. Sk艂odowskiej 2a, 12-100 Szczytno NIP 7451612631, r贸wnie偶 jako podmiot wykonuj膮cy przew贸z os贸b /艣wiadcz膮cy pomoc w zakresie po艣rednictwa w zamawianiu przewozu i jego organizacji, dzia艂aj膮cy samodzielnie lub za pomoc膮 os贸b trzecich, korzystaj膮cy z us艂ug wykonywanych na zlecenie,
  • Pasa偶er 鈥 osoba fizyczna korzystaj膮ca z us艂ugi przewozu taks贸wk膮,
  • Kierowca - konkretna osoba kieruj膮ca Pojazdem/taks贸wk膮, posiadaj膮ca stosowne uprawnienia, wykonuj膮ca ka偶dorazowo umow臋 przewozu, na zasadach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej lub jej wykonywania za pomoc膮 os贸b trzecich, w konkretnych sytuacjach Przewo藕nik/ STGMF/ Po艣rednik mo偶e by膰 tak偶e kierowc膮. Osoba odpowiedzialna za stan techniczny pojazdu oraz bezpiecze艅stwo przewo偶onych os贸b oraz ich baga偶u.
  • Rezerwacja - wykonywana telefoniczne, za pomoc膮 poczty elektronicznej lub za pomoc膮 stosownej Aplikacji, dokonywanie zg艂oszenia zapotrzebowania na przew贸z w konkretnej dacie i godzinie,
  • Zamawiaj膮cy - osoba dokonuj膮ca rezerwacji przewozu dla siebie lub innej osoby,
  • Dyspozytor - osoba z ramienia STGMF odpowiedzialna za efektywne i optymalne zarz膮dzanie lud藕mi, sprz臋tem i informacjami w zakresie przyjmowania oraz wydania zlece艅 s艂u偶膮cych do realizacji zam贸wienia i zlecenia do wykonania umowy przewozu,
  • Pojazd/taks贸wka (u偶ywane zamiennie) - pojazd (taks贸wka) wykorzystywany przez Przewo藕nika/Kierowc臋 do realizacji umowy przewozu, przystosowany do przewo偶enia os贸b oraz ich baga偶u, z oznaczeniem w postaci numeru bocznego, mog膮cy zawiera膰 dodatkowe emblematy i reklamy, stanowi膮cy przewa偶nie w艂asno艣膰 kierowcy,
  • Umowa przewozu - umowa zawarta pomi臋dzy Przewo藕nikiem a Pasa偶erem/Zamawiaj膮cym w chwili dokonania Rezerwacji albo pomi臋dzy Kierowc膮 a Pasa偶erem z chwil膮 zaj臋cia miejsca w Poje藕dzie; na jej podstawie Przewo藕nik/Kierowca zobowi膮zuje si臋 przewie藕膰 za okre艣lon膮 odp艂atno艣ci膮 Pasa偶era i jego baga偶 do lokalizacji docelowej, wskazanej przez Pasa偶era lub Zamawiaj膮cego, lub 艣wiadczy膰 us艂ugi dodatkowe na warunkach i w spos贸b ustalony w regulaminie,
  • Aplikacja - aplikacja mobilna do zamawiania taks贸wek w STGMF.
  • e-mail / zamiennie 鈥濦鈥 - adres poczty elektronicznej kontakt@taxigdynia.pl s艂u偶膮cej do komunikacji z STGMF,
  • Miejsce docelowe - dane adresowe lub wsp贸艂rz臋dne docelowego miejsca 艣wiadczenia umowy przewozu
  • Dane Zamawiaj膮cego/Pasa偶era - informacja dotycz膮ca personalizacji osoby zamawiaj膮cej/pasa偶era s艂u偶膮ca realizacji oraz uszczeg贸艂owieniu i wykonaniu umowy przewozu oraz okoliczno艣ci z tym zwi膮zanych,
  • Termin贸wka - zam贸wienie podstawienia pojazdu/taks贸wki na konkretny termin oraz godzin臋 z wyprzedzeniem, nie b臋d膮ca bie偶膮cym realizowaniem zamawiania oraz realizacji um贸w przewozu
STGMF o艣wiadcza, 偶e spe艂nia przewidziane przepisami prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego wymogi, pozwalaj膮ce na realizacj臋 przewoz贸w drogowych taks贸wkami przeznaczonymi do przewozu os贸b.

搂 2

ZAMAWIANIE PRZEWOZU

 1. Przew贸z mo偶na zarezerwowa膰 poprzez:
  • skorzystanie z wolnej taks贸wki oczekuj膮cej na postoju lub zatrzymuj膮c woln膮 taks贸wk臋 w dowolnym miejscu, umo偶liwiaj膮cym zatrzymanie Pojazdu (parking, zatoczka, itp.),
  • dokonanie telefonicznej rezerwacji przewozu pod numerem telefonu 733666171
  • dokonanie rezerwacji przewozu poprzez darmow膮 Aplikacj臋 鈥濻PEED TAXI GDYNIA鈥 dost臋pn膮 w sklepie Google Play i App Store w lub @ kontakt@taxigdynia.pl
 2. Podczas zamawiania przewozu dyspozytor mo偶e prosi膰 o podanie danych Zamawiaj膮cego, a w przypadku, gdy przew贸z jest zamawiany dla innej osoby 鈥 r贸wnie偶 dane Pasa偶era i miejsce jego odbioru przez Kierowc臋 taks贸wki oraz miejsce docelowe przewozu,
 3. W przypadku rezerwacji przewozu w spos贸b opisany w ust. 1b, dyspozytor centrali poinformuje Zamawiaj膮cego o dost臋pno艣ci taks贸wki oraz orientacyjnym czasie oczekiwania na przyjazd taks贸wki. Po potwierdzeniu przez Zamawiaj膮cego, dyspozytor kieruje taks贸wk臋 na wskazane przez Zamawiaj膮cego miejsce odbioru Pasa偶era.
 4. Zam贸wienie taks贸wki 鈥瀗a czas|鈥 tzw. termin贸wki nie gwarantuje podstawienia pojazdu o czasie.
 5. W przypadku rezerwacji przewozu w spos贸b opisany w ust. 1c, Zamawiaj膮cy mo偶e otrzyma膰 informacj臋 zwrotn膮.
 6. Spos贸b i tryb dokonywania rezerwacji przewozu za po艣rednictwem Aplikacji opisany zosta艂 w regulaminie aplikacji (dost臋pnym w aplikacji).
 7. Dyspozytor mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zlecenia na przew贸z os贸b lub us艂ugi dodatkowej bez podania przyczyny.
 8. Przewo藕nik zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania umowy przewozu bez podania przyczyny, w takiej sytuacji Zamawiaj膮cy/Pasa偶er otrzyma w艂a艣ciw膮 informacj臋.

搂 3

CENNIK

 1. Podstawowy cennik us艂ug przewozowych jest liczony za ka偶dy przejechany kilometr wed艂ug okre艣lonej taryfy:
  • 1 taryfa obowi膮zuje w dni powszednie od godziny 6.00-22.00 na terenie miasta
  • 2 taryfa obowi膮zuje w dni powszednie od godziny 22.00-6.00, ca艂odobowo w 艣wi臋ta na terenie miasta
  • 3 taryfa obowi膮zuje w dni powszednie od godziny 6.00-22.00 poza miastem
  • 4 taryfa obowi膮zuje w dni powszednie od godziny 22.00-6.00 i ca艂odobowo w 艣wi臋ta-poza miastem.
 2. Dyspozytor mo偶e odm贸wi膰 przyj臋cia zlecenia na przew贸z os贸b lub us艂ugi dodatkowej bez podania przyczyny.
 3. Aktualny cennik jest dost臋pny ka偶dorazowo na stronie internetowej pod adresem www.taxigdynia.pl.
 4. Ceny zawarte w cenniku, o kt贸rym mowa w ust.1 powy偶ej, mog膮 zosta膰 ustalone w spos贸b odmienny na podstawie odr臋bnej umowy zawartej pomi臋dzy Przewo藕nikiem a Pasa偶erem.
 5. Za us艂ugi specjalne/dodatkowe, nie uj臋te w cenniku, mo偶e by膰 doliczona odr臋bna op艂ata wed艂ug ustale艅 z przewo藕nikiem.

搂 4

FORMY P艁ATNO艢CI

 1. P艂atno艣ci za przew贸z - us艂ugi mo偶na dokona膰:
  • got贸wka,
  • kart膮 p艂atnicz膮,
  • poprzez Aplikacj臋 鈥 je偶eli taka forma jest aktualnie uruchomiona i dost臋pna do transakcji,
 2. W zwi膮zku z wykonywaniem umowy, Przewo藕nik ka偶dorazowo wystawia paragon dla Pasa偶era.
 3. Dodatkowo Pasa偶er uprawniony jest do otrzymania faktury potwierdzaj膮cej fakt wykonania na jego rzecz us艂ugi przewozu:
  • bezpo艣rednio od Kierowcy po zako艅czeniu 艣wiadczenia us艂ugi 鈥 o czym nale偶y bezpo艣rednio poinformowa膰 Kierowc臋,
  • za po艣rednictwem poczty elektronicznej, przy czym 偶膮danie wystawienia faktury powinno by膰 zg艂oszone mailowo w /ustawowym terminie.
 4. Celem otrzymania faktury, Pasa偶er zobowi膮zany pozostaje do podania danych aktualnie wymaganych do wystawienia faktury takich jak na przyk艂ad: imi臋 i nazwisko, adres, a w przypadku przedsi臋biorc贸w lub prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 dodatkowo NIP (numer identyfikacji podatkowej). Warunkiem otrzymania faktury gdy by艂 wystawiony paragon, jest zwrot wystawionego paragonu/贸w do konkretnej faktury za us艂ugi.
 5. Faktura zostanie wystawiona Pasa偶erowi niezw艂ocznie, a w przypadku zg艂oszenia elektronicznego w ustawowym terminie i przekazana na wskazany adres e-mail odbiorcy/Pasa偶era/Zamawiaj膮cego.

搂 5

OBOWI膭ZKI KIEROWCY

 1. Kierowca dba o bezpieczny i komfortowy przejazd Pasa偶era.
 2. Kierowca w miar臋 mo偶liwo艣ci pomaga Pasa偶erowi przy wsiadaniu lub wysiadaniu z taks贸wki, w tym przy za艂adowaniu i roz艂adowaniu baga偶u do Pojazdu.
 3. Kierowca mo偶e przewozi膰 Pasa偶era tylko po uprzednim w艂膮czeniu taksometru.
 4. Kierowca przestrzega przepis贸w ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym ( z p贸藕niejszymi zmianami) oraz pozosta艂ych akt贸w prawnych aktualnie reguluj膮cych zasady przewozu. Wszelkie naruszenia przez kierowc臋 przepis贸w ruchu drogowego podczas przewozu mog膮 by膰 zg艂aszane przez Pasa偶era na zasadach okre艣lonych w dziale Reklamacje.
 5. Kierowca zobowi膮zany jest porusza膰 si臋 z w艂asn膮 wiedz膮 dotycz膮c膮 topografii miasta lub terenu, wed艂ug wskaza艅 systemu nawigacyjnego, optymalnych dr贸g dojazdowych do nich, a tak偶e aktualnej sytuacji drogowej (korki, remonty, utrudnienia, aktualny stan drogowy i przejezdno艣ci). Pasa偶er mo偶e za偶膮da膰 przejazdu tras膮 przez niego wskazan膮 lub dokona膰 wyboru spo艣r贸d alternatywnych tras proponowanych przez Kierowc臋.
 6. Kierowca po wykonanej us艂udze wystawia Pasa偶erowi paragon fiskalny, chyba 偶e przejazd realizowany i op艂acany jest poprzez Aplikacj臋 lub Pasa偶er zg艂osi艂 ch臋膰 otrzymania faktury.
 7. Po zako艅czeniu przewozu Kierowca przypomina Pasa偶erowi o zabraniu baga偶u. W przypadku zaobserwowania, i偶 Pasa偶er pozostawi艂 rzeczy osobiste lub baga偶 w poje藕dzie, kierowca niezw艂ocznie zg艂asza ten fakt Dyspozytorowi, w miar臋 mo偶liwo艣ci okre艣laj膮c dat臋 i godzin臋 oraz tras臋 pojazdu, podczas kt贸rego przedmioty zosta艂y pozostawione.

搂 6

ZASADY PORZ膭DKOWE DOTYCZ膭CE PRZEWOZU, OBOWI膭ZKI PASA呕ERA

 1. Pasa偶erami co do zasady mog膮 by膰 osoby fizyczne, kt贸re uko艅czy艂y 18 lat i posiadaj膮 cho膰by ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz osoby fizyczne, kt贸re uko艅czy艂y 13 rok 偶ycia.
 2. Dzieci poni偶ej 13 roku 偶ycia mog膮 podr贸偶owa膰 tylko pod opiek膮 rodzica/opiekuna, chyba ze rodzic/opiekun zadecyduje inaczej.
 3. Pasa偶er:
  • jest obowi膮zany do zachowania niewp艂ywaj膮cego negatywnie na bezpiecze艅stwo wykonywanego przewozu oraz nieutrudniania wykonywania czynno艣ci Kierowcy w pe艂nym jego zakresie,
  • ma obowi膮zek zaj臋cia miejsca w poje藕dzie wskazanego ka偶dorazowo przez kierowc臋 i zapi臋cia pas贸w bezpiecze艅stwa,
  • jest obowi膮zany ui艣ci膰 nale偶no艣膰 za przejazd nie p贸藕niej ni偶 w chwili opuszczenia Pojazdu.
 4. Kierowca mo偶e odm贸wi膰 realizacji przewozu:
  • Pasa偶era, kt贸rego stan wskazuje na nietrze藕wo艣膰 lub spo偶ycie 艣rodk贸w odurzaj膮cych, agresywnego lub zachowuj膮cego si臋 w spos贸b zagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu przewozu, czy niezachowuj膮cemu podstawowych zasad kultury lub higieny osobistej,
  • chc膮cemu wykona膰 us艂ug臋 lub przewie藕膰 baga偶, na kt贸rego rodzaj oraz charakter kierowca nie wyra偶a zgody,
  • Pasa偶erowi ze zwierz臋ciem bez odpowiedniego przygotowania zwierz臋cia do transportu, w szczeg贸lno艣ci nieumieszczonego w transporterze dla zwierz膮t,
  • Pasa偶erowi posiadaj膮cemu baga偶, kt贸ry ze wzgl臋du na nieodpowiednie zabezpieczenie (opakowanie) mo偶e powodowa膰 zagro偶enie bezpiecze艅stwa podczas przewozu lub spowodowa膰 szkody w Poje藕dzie.
 5. Kierowca ma prawo zako艅czy膰 przejazd przed dotarciem do celu i wysadzi膰 Pasa偶era w najbli偶szym bezpiecznym miejscu, pobieraj膮c nale偶n膮 op艂at臋 za przew贸z w sytuacji:
  • agresywnego lub niebezpiecznego zachowania Pasa偶era, mog膮cego zagrozi膰 bezpiecze艅stwu przewozu lub b臋d膮cego wysoce uci膮偶liwym dla Kierowcy,
  • niszczenia pojazdu przez Pasa偶era lub jego nadmiernego zabrudzenia, wyrz膮dzania przez niego szk贸d w Poje藕dzie,
  • niestosowania si臋 przez Pasa偶era do polece艅 kierowcy dotycz膮cych bezpiecze艅stwa przewozu lub do zapis贸w niniejszego Regulaminu.
 6. Kierowca mo偶e zako艅czy膰 przejazd przed dotarciem do celu podr贸偶y w sytuacji problem贸w technicznych, awarii Pojazdu, nag艂ego zdarzenia drogowego. W sytuacji, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim op艂ata pobierana jest z uwzgl臋dnieniem ka偶dego przypadku indywidualnie, a nawet mo偶e doj艣膰 do odst膮pienia od niej.
 7. Kierowca ma prawo odm贸wi膰 偶膮daniu Pasa偶era co do trasy, miejsca zatrzymania si臋, poszczeg贸lnych manewr贸w lub zachowa艅, gdy nie spe艂niaj膮 one wymog贸w bezpiecze艅stwa, w szczeg贸lno艣ci naruszaj膮 przepisy ruchu drogowego.
 8. W przypadku op贸藕nienia ze strony Zamawiaj膮cego w dotarciu do miejsca rozpocz臋cia przewozu powy偶ej 5 minut lub niestawienia si臋 Zamawiaj膮cego we wskazanym w zam贸wieniu przejazdu miejscu, Kierowca nie ma obowi膮zku czeka膰 na Klienta.
 9. Pasa偶er po zaj臋ciu miejsca w poje藕dzie, jest ka偶dorazowo zobowi膮zany do zapi臋cia pas贸w bezpiecze艅stwa. Nie zastosowanie si臋 do tego wymogu, bez wzgl臋du na podawan膮 przyczyn臋 przez Pasa偶era, czynione jest na jego odpowiedzialno艣膰 i ryzyko.
 10. Bezwzgl臋dnie zabronione jest spo偶ywanie w poje藕dzie posi艂k贸w, napoj贸w alkoholowych oraz palenie tytoniu, tak偶e e-papieros贸w chyba 偶e kierowca wyrazi na to zgod臋.
 11. Baga偶 inny ni偶 podr臋czny, ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa, mo偶e by膰 przewo偶ony jedynie w baga偶niku.
 12. Wszelkie zdarzenia podczas przewozu oraz informacje mog膮ce mie膰 wp艂yw na przew贸z (planowane sp贸藕nienie w dotarciu na miejsce spotkania z Kierowc膮), Pasa偶er powinien zg艂asza膰 Dyspozytorowi

搂 7

ODPOWIEDZIALNO艢膯 STGMF I PASA呕ERA

 1. Przedmioty osobiste lub baga偶 pozostawiony w poje藕dzie nie s膮 obj臋te ochron膮 i odpowiedzialno艣ci膮 STGMF
 2. Z przedmiotami pozostawionymi w taks贸wce post臋puje si臋 stosownie do przepis贸w dotycz膮cych rzeczy znalezionych oraz w艂a艣ciwych przepis贸w prawa przewozowego.
 3. Przedmioty osobiste lub baga偶 pozostawiony w taks贸wce jest wydawany Pasa偶erowi po podaniu istotnych cech przedmiotu, umo偶liwiaj膮cych jednoznaczn膮 identyfikacj臋 jego w艂a艣ciciela, z zastrze偶eniem sytuacji, gdy zosta艂 przekazany w艂a艣ciwemu organowi.
 4. STGMF nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieterminowo艣膰 lub niewykonanie us艂ugi transportu drogowego w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣膰 si艂y wy偶szej oraz innych, niezawinionych przez STGMF okoliczno艣ci, takich jak w szczeg贸lno艣ci:
  • nieprzewidziane utrudnienia w ruchu drogowym, wypadki lub kolizje drogowe powoduj膮ce op贸藕nienia na trasie przejazdu,
  • trudne warunki atmosferyczne i drogowe,
  • sytuacje wymienione w ust. 4 paragrafu 6, w szczeg贸lno艣ci awarie techniczne,
  • zachowanie Pasa偶era utrudniaj膮ce przew贸z lub stwarzaj膮ce konieczno艣膰 zatrzymania pojazdu,
  • zastosowanie si臋 do 偶膮da艅 Policji i innych uprawnionych organ贸w.
 5. STGMF do艂o偶y wszelkich stara艅, aby zrealizowa膰 przejazd najszybciej jak to mo偶liwe przy zachowaniu zasad bezpiecze艅stwa na drodze oraz przestrzegania przepis贸w ruchu drogowego. STGMF nie gwarantuje jednak dotarcia przez Pasa偶era na miejsce docelowe w wyznaczonym lub zaplanowanym czasie i nie ponosi w zwi膮zku z tym odpowiedzialno艣ci za powsta艂e szkody lub utracone korzy艣ci.
 6. STGMF nie odpowiada za odwo艂anie kursu z przyczyn od niego niezale偶nych, ani za powsta艂e w zwi膮zku z tym szkody, w tym utracone korzy艣ci, jednak zobowi膮zana jest do zawiadomienia Klienta o zaistnieniu tych nadzwyczajnych okoliczno艣ci niezw艂ocznie i w miar臋 mo偶liwo艣ci zaoferowania skierowania do Pasa偶era innej taks贸wki.
 7. Pasa偶er odpowiada za szkody wyrz膮dzone Przewo藕nikowi (w tym szczeg贸lnie za zniszczenia wyposa偶enia Pojazdu) na zasadach og贸lnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 8. Pasa偶er, kt贸ry niszczy lub zanieczyszcza Pojazd jest zobowi膮zany do usuni臋cia szkody we w艂asnym zakresie lub dokonania zap艂aty na rzecz przewo藕nika kwoty stanowi膮cej r贸wnowarto艣膰 koszt贸w, kt贸re musi ponie艣膰 Przewo藕nik w celu ca艂kowitego naprawienia szkody.
 9. Przewo藕nik jest uprawniony do dochodzenia koszt贸w przekraczaj膮cych wysoko艣ci okre艣lone w ust. 8 powy偶szej, w przypadku, gdy poni贸s艂 szkod臋 w wi臋kszej wysoko艣ci.
 10. Przewo藕nik nie ponosi odpowiedzialno艣ci za szkody wynik艂e z braku zastosowania si臋 Pasa偶era do niniejszego regulaminu, w szczeg贸lno艣ci polece艅 Kierowcy wydawanych w trakcie realizacji umowy przewozu lub wykonywania innego rodzaju 艣wiadcze艅 na rzecz Klienta.

搂 8

MONITORING WIZYJNY

 1. We wszystkich b膮d藕 wybranych Pojazdach STGMF mo偶e by膰 prowadzony monitoring wizyjny. Pojazdy obj臋te monitoringiem wizyjnym posiadaj膮 odpowiednie oznaczenie 鈥濸ojazd monitorowany鈥.
 2. Dokonanie przez Pasa偶era rezerwacji przewozu w spos贸b wynikaj膮cy z postanowie艅 搂 2 Regulaminu uznaje si臋 za wyra偶enie zgody przez Pasa偶era na przechowywanie Jego danych osobowych w postaci wizerunku, utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego.
 3. W przypadku Pasa偶era, kt贸ry osobi艣cie nie dokonywa艂 rezerwacji przewozu w spos贸b opisany powy偶ej, za wyra偶enie zgody na przechowywanie jego danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego w postaci wizerunku uznaje si臋 zaj臋cie miejsca w Poje藕dzie.
 4. Nagrania z monitoringu wizyjnego stanowi膮 wy艂膮czn膮 w艂asno艣膰 Przewo藕nika i mog膮 by膰 wykorzystane tylko i wy艂膮cznie na potrzeby zwi膮zane z wykonywaniem umowy 艣wiadczenia us艂ug i ich realizacji, a tak偶e zapewnienie bezpiecze艅stwa os贸b i mienia w nim uczestnicz膮cych, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.
 5. Administratorem danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu wizyjnego jest przewo藕nik wykonuj膮cy us艂ug臋
 6. Dane osobowe utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego b臋d膮 przetwarzane w celach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci na potrzeby analizy incydent贸w naruszenia postanowie艅 niniejszego Regulaminu oraz narusze艅 przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego, w tym na potrzeby:
  • ograniczenia zachowa艅 zagra偶aj膮cych zdrowiu i bezpiecze艅stwu os贸b;
  • zapewnienia bezpiecznych warunk贸w pracy kierowc贸w taks贸wek;
  • utrwalania dowod贸w pope艂nienia czyn贸w zabronionych;
  • wyja艣niania sytuacji konfliktowych;
  • zwi臋kszenia bezpiecze艅stwa mienia STGMF, Kierowc贸w i Pasa偶er贸w.
 7. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych utrwalonych na nagraniach z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes Przewo藕nika oraz zgoda osoby, kt贸rej dane osobowe dotycz膮, wyra偶ona w spos贸b wskazany w ust臋pach 2 i 3.
 8. Utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego dane osobowe:
  • nie b臋d膮 podlega膰 zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
  • b臋d膮 przechowywane przez okres zgodny z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami od nagrania a nast臋pnie nadpisywane; w sytuacji utrwalenia tych偶e danych w zwi膮zku z pope艂nieniem incydentu naruszenia postanowie艅 niniejszego Regulaminu i/lub narusze艅 przepis贸w prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego nagrania b臋d膮 przechowywane przez okres przedawnienia roszcze艅 o naprawienie szkody/ przedawnienia karalno艣ci,
  • nie b臋d膮 przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
  • b臋d膮 udost臋pniane:
   • organom pa艅stwowym (uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa) 鈥 w celu wykonania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze;
   • podmiotom 艣wiadcz膮cym dla Przewo藕nika us艂ugi z zakresu pomocy prawnej,
   • innym podmiotom, kt贸re przetwarzaj膮 dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj膮ce).
  • Osoba, kt贸rej dane zosta艂y utrwalone na nagraniach z monitoringu wizyjnego ma prawo:
   • prawo dost臋pu do danych,
   • prawo 偶膮dania sprostowania danych,
   • prawo do usuni臋cia danych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania,
   • w zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyra偶ona przez osob臋 kt贸rej dane dotycz膮 鈥 prawo do wycofania takiej zgody; wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na przetwarzanie, kt贸rego dokonano przed jej wycofaniem,
   • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych na podstawie niniejszego Regulaminu narusza przepisy RODO.

搂 9

REKLAMACJE

 1. Wszelkie Reklamacje wynikaj膮ce z realizacji umowy przewozu nale偶y kierowa膰 na adres siedziby STGMF w formie pisemnej lub w formie mailowej na adres: kontakt@taxigdynia.pl w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczno艣ci b臋d膮cych przedmiotem reklamacji. Zg艂oszenie reklamacyjne powinno zawiera膰
  • dane pozwalaj膮ce zidentyfikowa膰 taks贸wk臋/przejazd, w szczeg贸lno艣ci:
   • dat臋 i godzin臋 realizacji przewozu lub gdy przew贸z nie doszed艂 do skutku 鈥 zam贸wienia przewozu,
   • numer boczny taks贸wki lub tras臋 przejazdu (je艣li dotyczy),
   • numer kierowcy lub jego imi臋 i nazwisko,
  • opis zdarzenia b臋d膮cego przedmiotem reklamacji,
  • dane identyfikacyjne Pasa偶era sk艂adaj膮cego reklamacj臋, w tym imi臋, nazwisko, adres, dane kontaktowe,
  • oczekiwane rozstrzygni臋cie reklamacji.
 2. STGMF rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej dor臋czenia.
 3. STGMF ma prawo pozostawi膰 bez rozpoznania reklamacj臋, kt贸ra niedostatecznie okre艣la nadawc臋 lub uniemo偶liwia identyfikacj臋 przewozu, a tak偶e reklamacj臋 z艂o偶on膮 przez osob臋 trzeci膮, nieb臋d膮c膮 Pasa偶erem, pomimo wezwania do uzupe艂nienia tych danych.
 4. Na wskazane w ust. 1 dane adresowe mo偶na zg艂asza膰 tak偶e wszelkie uwagi, skargi, wnioski oraz zapytania dotycz膮ce 艣wiadczonych przez STGMF us艂ug.

搂 10

POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje si臋 w艂a艣ciwe przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. 鈥 Prawo przewozowe, ustawy z dnia 6 wrze艣nia 2000 r. o transporcie drogowym oraz przepisy wykonawcze, a tak偶e ustaw臋 z dnia 23 czerwca 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny.
 2. W przypadku, gdy poszczeg贸lne postanowienia Regulaminu oka偶膮 si臋 bezskuteczne lub niewykonalne, inne postanowienia pozostaj膮 w mocy.
 3. Regulamin i cennik STGMF mog膮 podlega膰 zmianom. Zmieniony regulamin obowi膮zuje po up艂ywie 3 dni od jego opublikowania na stronie internetowej.
 4. Za艂膮cznikiem do niniejszego Regulaminu jest informacja dla Zamawiaj膮cego i Pasa偶era o przetwarzaniu jego danych osobowych.
 5. Regulamin obowi膮zuje od dnia 01.01.2020 r.
Za艂膮cznik nr 1 鈥 obowi膮zek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych.
Za艂膮cznik 1
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pasa偶er贸w/os贸b zamawiaj膮cych taks贸wk臋
STGMF
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej jako: RODO) informuj臋, 偶e:
Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Speed Taxi Gdynia Marcin Fig贸rniak ul. 呕o艂nierzy, 1 Armii Wojska Polskiego 10b, 81-383 Gdynia NIP 7451612631 REGON (dalej jako: STGMF lub Administrator). Z Administratorem mo偶na skontaktowa膰 si臋 pisemnie na adres siedziby podany powy偶ej lub drog膮 elektroniczn膮 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 na adres e-mail: kontakt@taxigdynia.pl
Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych:
STGMF przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe:
 1. imi臋 i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail, numer id;
 2. informacje o lokalizacji (dane GPS) w chwili dokonania zam贸wienia, wsp贸艂rz臋dne miejsca odbioru oraz wsp贸艂rz臋dne miejsca docelowego;
 3. izerunek utrwalony poprzez monitoring.
Wymienione powy偶ej dane osobowe przetwarzane b臋d膮 w celu:
 • zam贸wienia i 艣wiadczenia us艂ugi przewozu pasa偶erskiego taxi 鈥 przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. jest niezb臋dne do wykonania zawartej umowy przewozu;
 • prowadzenia marketingu bezpo艣redniego produkt贸w i us艂ug STGMF oraz prowadzenia analizy dotycz膮cej sprzeda偶y i korzystania z us艂ug STGMF 鈥 przetwarzanie dotyczy danych wskazanych w pkt 1 i odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w oparciu o prawnie uzasadniony interes polegaj膮cy na mo偶liwo艣ci prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o produktach i us艂ugach oraz zwi臋kszeniu sprzeda偶y;
 • wysy艂ania materia艂贸w marketingowych i ofert 鈥 przetwarzanie dotyczy danych wskazanych w pkt 1, za艣 podstaw膮 przetwarzania danych w tym przypadku b臋dzie wyra偶ona zgoda 鈥 art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • zapewnienia bezpiecze艅stwa przewozu 鈥 przetwarzanie dotyczy danych wskazanych w pkt 3 powy偶ej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Okay Taxi.
Odbiorcy danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe, w zale偶no艣ci od potrzeb i cel贸w, STGMF mo偶e udost臋pnia膰 pracownikom i wsp贸艂pracownikom, kancelarii prawnej, serwisowi technicznemu urz膮dze艅 i system贸w, w zakresie niezb臋dnym do prawid艂owego wykonania zawartych um贸w i prowadzenia wsp贸艂pracy, a tak偶e podmiotowi prowadz膮cemu central臋 telefoniczn膮, umo偶lwiaj膮c膮 zam贸wienie taks贸wki. Ponadto STGMF udost臋pnia dane osobowe uprawnionym do tego organom i instytucjom, gdy jest to tego zobowi膮zana na podstawie przepis贸w prawa.
Przekazywanie danych osobowych do Pa艅stw trzecich, profilowanie:
Pani/Pana dane wykorzystywane s膮 r贸wnie偶 do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niekt贸rych czynnik贸w dotycz膮cych Pani/Pana jako u偶ytkownika serwisu. Do profilowania b臋dziemy wykorzystywa膰 dane o Pani/Pana numerze telefonu, a nast臋pnie zestawimy je z informacjami dotycz膮cymi Pani/Pana aktywno艣ci prowadzonej w ramach us艂ug 艣wiadczonych przez Administratora. Na podstawie tak ustalonego profilu b臋dziemy Pani/ Panu wysy艂a膰 informacje o wydarzeniach, a w szczeg贸lno艣ci akcjach promocyjnych. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przekazywane do Pa艅stw trzecich.
Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez STGMF do up艂ywu okre艣lonego w przepisach prawa okresu przedawnienia ewentualnych roszcze艅, jakich mog膮 wzajemnie dochodzi膰 STGMF , kierowca lub pasa偶er, a powsta艂ych w zwi膮zku z realizowanymi us艂ugami przewozowymi. Dane mog膮 by膰 tak偶e przechowywane przez okres, jaki wymagaj膮 tego odr臋bne przepisy prawa. Nagrania monitoringu zawieraj膮ce Pana/Pani wizerunek przechowywane s膮 przez okres zgodny z aktualnie obowi膮zuj膮cym prawem, a nast臋pnie automatycznie nadpisywane.
Pani/Pana prawa:
Posiada Pani/Pan prawo 偶膮dania dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan r贸wnie偶 prawo wniesienia skargi do organu nadzoru 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych na adres: Urz膮d Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Dobrowolno艣膰 lub wym贸g podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania mo偶e uniemo偶liwi膰 zawarcie i realizacj臋 umowy przewozu. P艂atno艣ci